Europese natuur in Nederland - Habitattypen -

Download Europese natuur in Nederland - Habitattypen in pdf gratis

Je staat op het punt om Europese natuur in Nederland - Habitattypen in epub helemaal gratis te downloaden. Een boek van auteur dat is gepubliceerd op 2003-01-01. Als je het online wilt vinden, kun je het zoeken met ISBN 9789050111669. Het heeft 120 pagina's en is in Nederlands taal. Je kunt het krijgen in PDF, epub, mobi, kindle en vele andere formaten.

Samenvatting van het boek

Habitattypen Europese Natuur in Nederland dl1 De natuur in Europa verdient zorg en aandacht. De lidstaten van de Europese Unie werken aan de realisatie van een ambitieus netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000, met als doel het behoud en herstel van de biodiversiteit in dit deel van de wereld. Door middel van twee richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt het voortbestaan van habitattypen en soorten gegarandeerd. De Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van vogels en hun leefmilieu. De Habitatrichtlijn richt zich op habitattypen en soorten voor zover het geen vogels betreft. Dit boek geeft een overzicht van de habitattypen waarvoor Nederland verantwoordelijkheid draagt. Het beschrijft van ieder type de landschappelijke context, de relevante plantengemeenschappen en karakteristieke planten en dieren. Per habitattype worden de landelijke verspreiding en de betekenis van ons land in Europees verband aangegeven.

Belangrijke feiten over het ebook

Titel van het boek: "Europese natuur in Nederland - Habitattypen"
Auteur van het boek:
ISBN: 9789050111669
Language: Nederlands
Totaal aantal pagina's: 120
Datum van uitgave: 2003-01-01
Bestandsformaten: PDF - ePub - Kindle
Beschikbaarheid: Beschikbaar voor directe download
Categorie: Technologie

Waar wacht je nog op om Europese natuur in Nederland - Habitattypen full pdf te downloaden?

Doe als deze gebruikers, die kwamen op zoek naar:
Europese natuur in Nederland - Habitattypen epub, download Europese natuur in Nederland - Habitattypen pdf gratis, download Europese natuur in Nederland - Habitattypen zonder registratie, Europese natuur in Nederland - Habitattypen volledig in pdf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir